Ikona tas-sit Il-Ġurnal tal-Afrika

Quddiem il-kompetizzjoni Ċiniża, l-UE twiegħed 150 biljun ewro lill-Afrika

Afrika UE

Illum il-Ġimgħa, l-Unjoni Ewropea kkonfermat l-għajnuna tagħha ta’ 150 biljun ewro, mifruxa fuq seba’ snin, lill-Afrika. Minn fejn ġejjin dawn il-flus? U tista' l-UE tegħleb liċ-Ċina fuq għajnuna finanzjarja?

Global Gateway — tifhem "Global Gateway". Dan huwa l-isem tal-inizjattiva l-ġdida ta’ finanzjament Ewropew fl-Afrika. "Pjan Ewropew kontra ċ-Ċina New Silk Road", skond l-istampa. Dan il-pjan ta’ finanzjament, li jammonta għal 150 biljun ewro, suppost jippermetti lill-Ewropa tikkompeti mal-investimenti diretti taċ-Ċina fl-Afrika.

It-tħabbira tal-proġett ta’ finanzjament saret illum il-Ġimgħa, 18 ta’ Frar, waqt is-6 Summit Unjoni Ewropea-Unjoni Afrikana (EU-AU 2022). Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, tispeċifika wkoll li l-UE għandha l-għan li "tinvesti mill-inqas 20 biljun ewro fis-sena fil-forma ta' dejn, ekwità u garanziji".

Tħabbira li tinkwieta speċjalment fiż-żona CFA, li d-dipendenza tagħha fuq it-Teżor Franċiż għal-likwidità tegħleb is-sigurtà finanzjarja, peress li l-iperinflazzjoni thedded il-ftit sovranità tal-banek subreġjonali Afrikani.

Hija wkoll tħabbira li tipprevedi t-tkomplija tal-investiment Ewropew fl-Afrika. Dawn tal-aħħar esperjenzaw tnaqqis notevoli mill-bidu tal-kriżi tas-saħħa tal-Covid-19. Tnaqqis fl-għajnuna Ewropea li ppermettiet li bosta kompetituri jippożizzjonaw lilhom infushom, fosthom iċ-Ċina, iżda wkoll l-Istati Uniti, it-Turkija, ir-Russja, kif ukoll il-Brażil u l-Indja sa ċertu punt.

Kontorni għadhom imċajpra ħafna

Is-sors ta’ dawn il-150 biljun ewro huwa dubjuż. S'issa m'hemm l-ebda indikazzjoni x'perċentwal tas-somma se tiġi mill-kaxxa tal-UE u kemm se jiġi avvanzat minn investituri privati. Diġà nistgħu nimmaġinaw li l-fondi se jkunu ġestiti mill-Bank Ewropew tal-Investiment (Grupp BEI) u/jew mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE). Madankollu, il-parteċipazzjonijiet individwali tal-Istati Ewropej u l-investituri privati ​​għadhom ma tħabbrux.

Il-president il-ġdid tal-Unjoni Afrikana (UA), il-kap tal-istat tas-Senegal Macky Sall, laqa’ l-inizjattiva Ewropea. "Għandna bżonn relazzjoni ġdida bbażata fuq viżjoni kondiviża ta 'sħubija aktar milli għajnuna," qal Macky Sall.

Il-mexxejja fis-Summit UE-UA lanqas ma speċifikaw kif se jkunu strutturati l-fondi. Von der Leyen sempliċement ħabbar li b'"rapporti regolari, se jkun possibbli li jiġu vverifikati l-fondi allokati u l-fondi disponibbli".

Uffiċjal tal-UE qal lil Bloomberg: "Qed niffaċċjaw tensjoni kostanti, u mqattgħin bejn one-upmanship u l-aspettattivi pubbliċi moderati." U biex tkompli: “Il-programm ta’ investiment tagħna jirrispondi għall-ħtiġijiet u t-talbiet li smajna mill-imsieħba Afrikani tagħna. Aħna naħsbu li din hija offerta pożittiva u tajba. U lil hinn minn hekk ngħid, ma nibżgħux minn ftit kompetizzjoni.”

Fondi Ċiniżi, kompetituri diretti tal-UE

Il-kompetizzjoni li tirreferi għaliha l-UE hija ċ-Ċina. Anke jekk il-kompetizzjoni hija żbilanċjata: stħarriġ ikkummissjonat mill-Kummissjoni tal-UE juri li l-blokk Ewropew jikklassifika biss fis-sitt post f’termini ta’ investiment fl-Afrika, wara ċ-Ċina, l-Istati Uniti, Franza, id-WHO u n-NU.

Skont iċ-Ċina Afrika Riċerka Inizjattiva (CARI), iċ-Ċina tat 153 biljun dollaru lill-istati Afrikani bejn l-2000 u l-2019. Self ta 'investiment u finanzjament ta' kumpaniji pubbliċi prinċipalment. Iċ-Ċina għalhekk saret ir-referenza f'termini ta' investiment barrani dirett fil-kontinent.

Iżda quddiem ir-riluttanza ta 'pajjiżi li jibżgħu li jinqabdu fin-"nasba tad-dejn" Ċiniża, Beijing ħabbar bidla fil-mod ta' finanzjament. Fuq il-ġenb tal-Forum għall-Kooperazzjoni Sino-Afrikana (FOCAC), Xi Jinping ċertament wiegħed 40 biljun dollaru addizzjonali f'investiment dirett. Madankollu, il-kap tal-istat Ċiniż wiegħed ukoll biljun tilqima kontra Covid-1, li l-ħames minnhom diġà ngħatat.

Sadanittant, l-UE wiegħdet li sa Ġunju tipprovdi 450 miljun doża ta’ vaċċini lill-pajjiżi Afrikani. Madankollu, ma ntlaħaq l-ebda ftehim bikri dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-produzzjoni tal-vaċċini fl-Afrika. Punt li fuqu ċ-Ċina u l-Istati Uniti għandhom vantaġġ, filwaqt li erba’ pajjiżi Afrikani – l-Alġerija, l-Eġittu, in-Niġerja u l-Afrika t’Isfel – bdew jipproduċu vaċċini Ċiniżi. U li s-Senegal biss (fi sħubija mar-Rwanda u l-UE) kiseb liċenzja biex jipproduċi vaċċini BioNTech.

In-"nasba tad-dejn" Ċiniża tal-biża'

Skont Michael Chege, professur Kenjan tal-ekonomija politika, “il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Afrikani se jħarsu lejn l-UE u lejn din l-inizjattiva”. "Mhux għax l-ekwivalenti Ċiniż (New Silk Roads, nota tal-editur) se jinxef, iżda minħabba li l-piż attwali tad-dejn Ċiniż qed ibeżża 'ħafna pajjiżi," jispjega l-professur.

Tabilħaqq, biż-Żambja li ma tistax aktar tħallas lura d-dejn Ċiniż u l-Angola li kellha ċċedi xi wħud mill-assi sovrani tagħha, in-"nassa tad-dejn" Ċiniża tiddejjaq aktar minn pajjiż wieħed.

Iżda skont diversi osservaturi taċ-Ċina, jekk l-UE tfittex li tiffinanzja direttament kumpaniji pubbliċi fl-Afrika, il-kumpaniji Ċiniżi jkunu jistgħu jaġġustaw l-offerta tagħhom u jikkompetu.

Għal analisti oħra, bħal Olumide Abimbola, direttur tal-Istitut tar-Riċerka tal-Politika tal-Afrika (APRI), huwa fuq kollox in-nuqqas ta’ trasparenza fir-rigward tad-distribuzzjoni tal-fondi Ewropej imwiegħed lill-Afrika li se tagħmel ħsara lill-iżvilupp tal-Global Gateway.

"Għad hemm ħafna mhux magħrufa fl-ekwazzjoni għall-UE, li ma kkonsultatx lill-imsieħba Afrikani tagħha qabel ma ħabbret dan il-pjan ta' finanzjament," qal Abimbola. “Qis li tħabbar lid-dinja li trid tqaxxar ras xi ħadd mingħajr il-kunsens tiegħu, jew saħansitra tkun ċert li għandek l-għodda biex tagħmel it-tqaxxir,” jiċċaqlaq.

"Irjus li mhux se jitqaxxru" se jkunu dawk tal-popli tal-Mali, il-Burkina Faso, il-Guinea u anke s-Sudan, li l-mexxejja tagħhom ma ġewx mistiedna għas-Summit UE-UA tal-2022.

Ħruġ mill-verżjoni mobbli