Ikona tas-sit Il-Ġurnal tal-Afrika

Kif il-Politika Ġermaniża dwar il-Migrazzjoni thedded ir-Riżorsi tas-sengħa fl-Afrika

L-ilqugħ tal-migranti mhuwiex motivat biss minn raġunijiet umanitarji. Fil-Ġermanja u pajjiżi oħra Ewropej, l-immigrazzjoni ġġib soluzzjonijiet għall-problemi demografiċi u ekonomiċi.

Il-Ġermanja ppreżentat abbozz ċentri ta’ konsulenza għall-migranti f’[ames pajji]i Afrikani, biex b’hekk toffri lil kategorija mag[]ula ta’ Afrikani l-possibbiltà li toqog[du fuq l-art tag[ha. Assane Diagne ta’ The Conversation Africa tkellem mas-soċjologu Aly Tandian dwar is-sinifikat tad-deċiżjoni.

Għaliex il-Ġermanja qed tippjana li ġġib ħaddiema tas-sengħa fit-territorju tagħha u kif qed tippjana li tagħmel dan?

Aly Tandian: Fil-Ġermanja, il-politika li jinġieb ħaddiema tas-sengħa żviluppat aktar f'dawn l-aħħar snin permezz ta' a “kultura tal-ospitalità” li ffaċilita bil-kbir il-wasla u fuq kollox l-integrazzjoni ta’ ħafna migranti. Bħala tfakkira, il-Ġermanja ospitat kważi wieħed miljun refuġjat matul il-kriżi Sirjana tal-2015, li mmotivat l-attribuzzjoni tal- Premju Nansen mill-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati sal-Kanċillier Angela Merkel.

Iżda l-akkoljenza ta’ dawn il-migranti hija 'l bogħod milli tkun immotivata minn sempliċi raġunijiet umanistiċi għaliex, f'dan il-pajjiż bħal f'ħafna oħrajn fl-Ewropa, l-immigrazzjoni tipprovdi soluzzjonijiet għall-problemi demografiċi u ekonomiċi.

Tista’ tgħin biex tibbilanċja soċjetà li qed tixjieħ u tiffinanzja s-sistema tal-pensjonijiet, minbarra li tkun tista’ tikkumpensa għan-nuqqas attwali ta’ ħaddiema kwalifikati. Il-ħtieġa għal dawn fis-suq tax-xogħol hija tant qawwija li l-Ġermanja tadotta politiki ġodda ta’ akkoljenza kuljum.

Sal-lum, il- proċedura mgħaġġla għax-xogħol tas-sengħa jippermetti lil min iħaddem jissottometti applikazzjoni għar-rikonoxximent ta’ kwalifiki barranin sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tal-viża tal-ħaddiem li jrid jiġi reklutat.

Liema pajjiżi Afrikani se jiġu affettwati u x'tip ta' nies huma mfittxija?

Fl-Afrika, minbarra l-Ghana, Berlin se twaqqaf ċentri fil-Marokk, it-Tuneżija, l-Eġittu u n-Niġerja. Il-persuni mfittxija huma ħaddiema tas-sengħa b'taħriġ vokazzjonali, ħaddiema tas-sengħa b'taħriġ akkademiku, ħaddiema b'ħiliet għolja, riċerkaturi, xjenzati u eżekuttivi. Dan biex jgħin inaqqas in-nuqqas sinifikanti ta’ ħaddiema tas-sengħa li qed tiffaċċja l-Ġermanja.

X'inhuma l-implikazzjonijiet ta' politiki bħal dawn?

Riċentement, tkellmet dwaru l-Ministru għall-Iżvilupp Ġermaniż Svenja Schulze soluzzjonijiet li jibbenefikaw lil kulħadd, imma jidhirli li rridu npoġġu l-affarijiet f’perspettiva.

Illum, il-Gana għandha bżonn ħafna din il-forza tax-xogħol, iżda huwa wieħed mill-pajjiżi Afrikani fejn il-Ġermanja tittama li ssib forza tax-xogħol tas-sengħa. B’ħarsa lura, din il-politika ta’ reklutaġġ kwalifikat fil-pajjiżi tan-Nofsinhar minn pajjiżi tat-Tramuntana tissuġġerixxi li l-pajjiżi tal-oriġini huma b’xi mod inkubaturi fejn jitwieldu, jiġu edukati u mħarrġa esperti qabel ma jarawhom jitilqu lejn destinazzjonijiet oħra. Din il-forma ta’ migrazzjoni tal-ħaddiema tas-sengħa għandha terġa’ tiġi kkunsidrata u fuq kollox sorveljata miż-żewġ naħat, minbarra l-fatt li toħloq mistoqsija etika.

Għandhom jiġu ffirmati ftehimiet bejn l-Istati u mhux impenji bejn ħaddiema kwalifikati u min iħaddem. Qafas rigoruż u ta' benefiċċju għall-ħaddiema, min iħaddem u l-Istati bl-istess mod jevita li l-ħaddiema barranin isiru aktar prekarji, ħafna drabi mħallsa inqas mill-kollegi nazzjonali tagħhom.

Mhux dak mod kif tinkoraġġixxi l-eżodu tal-imħuħ?

Nippreferi nitkellem dwar politika li tattira l-ħaddiema tas-sengħa li fiha huma impenjati pajjiżi oħra bħal Franza. Fil-liġi tiegħu, il-gvern Franċiż jipprovdi għall-ħolqien ta’ a permess ta’ residenza speċifiku għal tobba barranin. Skont l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), fl-2022 Franza impjegat xi wħud 25 tabib imwielda barra, jew 12% tan-numru totali ta’ prattikanti reġistrati mal-Kulleġġ tat-Tobba.

Hemm raġuni biex wieħed jistaqsi dwar ir-riskju ta’ serq fuq skala kbira ta’ riżorsi kwalifikati. Speċjalment peress li f'dan il-pajjiż, il-proċedura għall-awtorizzazzjoni għall-prattika ġiet issimplifikata sabiex jiġi ffaċilitat ir-reklutaġġ ta' ħaddiema barranin tas-sengħa.

Il-pajjiżi Afrikani għandu jkollhom l-aġenda tagħhom dwar il-migrazzjoni. Pjuttost, għandhom jinkoraġġixxu l-mobilità ta' esperti tas-sengħa appoġġjati minn migrazzjoni ċirkolari. B'dan tal-aħħar, ikun possibbli li esperti kwalifikati jintervjenu alternattivament f'diversi pajjiżi filwaqt li jibbenefikaw minn protezzjoni rigoruża.

Il-migrazzjoni ċirkolari hija mezz biex taqdi l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol tal-pajjiżi ta' destinazzjoni, tippromwovi l-iżvilupp fil-pajjiżi ta' oriġini u tibbenefika lill-migranti nfushom, għalhekk nistgħu ngħidu li hija "rebbieħa triplu".

F'ċerti oqsma bħas-saħħa u l-edukazzjoni, din tkun ħaġa eċċellenti, speċjalment peress li l-Internet se jiffaċilita l-iskambji.

Aly Tanyan, għalliem-riċerkatur, Università Gaston Berger

Dan l-artikolu huwa ppubblikat mill-ġdid minn Il Konversazzjoni taħt liċenzja Creative Commons. Aqra l-artikolu oriġinali.

Ħruġ mill-verżjoni mobbli