Ikona tas-sit Il-Ġurnal tal-Afrika

Elizabeth II: reġina li ma jissaddadx u imperu li jirrifjuta li jmut

Elizabeth II

Hija ħakkret ma’ 14-il Prim Ministru u rat daqstant stati jħallu l-Imperu Brittaniku mill-inkurunazzjoni tagħha. Barra l-Gżejjer Brittaniċi, Eliżabetta II hija wkoll ir-reġina ta’ 14-il gżira. U hekk kif tiċċelebra s-70 sena ta’ renju tagħha, f’96 sena, tissimbolizza t-tnaqqis, fl-Afrika, tal-imperu kolonjali Brittaniku...

Bejn it-2 u l-5 ta’ Ġunju, aktar minn tliet xhur tard, ir-Renju Unit iċċelebra l-ġublew tal-platinu – 70 sena – tar-renju ta’ Eliżabetta II. Jekk il-festi kienu aktar timida fil-pajjiżi l-oħra tal-Commonwealth, fl-Afrika kienu ineżistenti. Tabilħaqq, bl-eċċezzjoni ta’ kapijiet ta’ stat Afrikani li feraħ lir-reġina fis-70 sena tagħha fuq it-tron, inxtegħlu biss erba’ beacons tal-ġublew – tlieta fl-Afrika t’Isfel u waħda fil-Kenja.

Kien fil-Kenja li kollox beda għal Eliżabetta II. B’mod iktar preċiż, waqt li r-Reġina kienet qed iżżur ir-residenza rjali f’Aberdare Park, saret taf bil-mewt ta’ missierha Ġorġ VI. Dakinhar il- Commonwealth kienet aktar milli hi issa—sempliċi organizzazzjoni internazzjonali, u effiġja tal- Imperu Brittaniku. Tabilħaqq, meta r-Reġina Eliżabetta II daħlet fit-tron, il-pajjiżi Afrikani suġġetti għall-kolonizzazzjoni Brittanika kienu għadhom kemm bdew jaraw li jitwieldu l-ewwel movimenti ta’ indipendenza.

Matul l-ewwel 10 snin ta’ renju tagħha, Eliżabetta II kienet ir-reġina tat-tieni l-akbar territorju Afrikan kolonizzat. U hekk kif l-Imperu Brittaniku sfaxxa kullimkien, u r-rispons tal-Gran Brittanja nqatgħet bejn l-inesperjenza Eliżabetta II u l-Prim Ministru qawwi Winston Churchill, iddisprat li jżomm il-poter Brittaniku fuq il-kolonji, inqalgħu ħafna orruri.

Il-Kenja u t-tabù tal-massakru ta’ Mau Mau

Huwa bla dubju fil-Kenja, fejn Eliżabetta II daħlet fit-tron ta’ Windsor, li seħħ l-akbar massakru ta’ kolonizzazzjoni Ingliża fl-Afrika. Dik li issa tissejjaħ ir-Rivolta Mau Mau kienet fil-fatt it-tielet l-aktar gwerra ta’ diżgrazzja tal-indipendenza Afrikana, wara l-Alġerija u l-Kongo Belġjan. Massakru li beda sitt xhur wara l-inkurunazzjoni ta’ Eliżabetta II, u spiċċa bil-mewt ta’ kważi 100 ġellied Kenjan u 000 ċivili fil-kampijiet Brittaniċi.

Iżda l-memorja kolonjali fil-Kenja llum hija ttrattata bħala tabù. Ftit wara l-inkurunazzjoni ta’ Eliżabetta II, fl-Hauts Plateaux, art vasta mibdula fi pjantaġġuni mmexxija minn settlers Brittaniċi, bdiet gwerra ta’ attrizzjoni. L-arrest ta’ Jomo Kenyatta wassal lill-mexxej ta’ Mau Mau Dedan Kimathi biex jieħu l-armi. U l-verità ngħidu, li kieku s-suldati Ingliżi ma darux lejn in-Niġerja, fejn il-Gwerra tal-Indipendenza damet iktar biex isseħħ, il-Kenja x’aktarx tonqos milli tikseb tagħha mingħajr ma tagħti ħafna aktar ħajjiet.

Il-kittieb Patrick Gathara jgħid ukoll: “Filwaqt li l-midja tal-Punent tidher ossessjonata bir-reazzjonijiet tal-Prinċep Louis (bun-neputi ta’ Eliżabetta II) għall-parata tar-Royal Air Force (matul iċ-ċelebrazzjonijiet ta’ tmiem il-ġimgħa, nota tal-editur), niddubita li l-ġurnalisti nqatta’ ħin nimmaġina r-reazzjonijiet ta’ missieri, li kellu l-età tiegħu fl-1953, hekk kif ajruplani Ingliżi tajru fuq il-kampijiet ta’ konċentrament li fihom il-Gran Brittanja ta’ Eliżabetta II naqqset għal skjavi 1,5 miljun Kenjan li talbu l-libertà tagħhom, u waqqa’ kważi 6 miljun bomba”.

Eliżabetta II, “mara anzjana sabiħa”?

L-eżempju Kenjan, minkejja n-nuqqas ta’ rekords, huwa meqjus bħala wieħed minn dawk fejn l-Imperu Brittaniku l-aktar naqas milli jaħbi d-delitti tiegħu.

L-istoriku Ġamajkana Rosalea Hamilton jenfasizza l-oblivija kollettiva tad-delitti tal-kolonizzazzjoni Brittanika, fl-Afrika u bnadi oħra. “Meta taħseb fir-Reġina llum, taħseb f’anzjana sabiħa,” jiċċaqlaq Hamilton, “imma l-fortuna tal-familja tagħha nbniet fuq dahar l-antenati tagħna. Qegħdin inħabbtu mal-legati ta’ passat ta’ wġigħ ħafna”.

Għaliex allura, kuntrarjament għall-kolonizzazzjoni Portugiża, Spanjola, Franċiża, Belġjana, Ġermaniża jew Taljana, il-kolonizzazzjoni Brittanika tidher l-aktar meħlusa minn reviżjonijiet pan-Afrikani? Ukoll, bejn l-1954 u l-1969, is-servizzi tal-intelliġenza domestiċi Brittaniċi, MI5, nedew l-Operazzjoni Legacy. Kienet operazzjoni ta’ propaganda u qerda ta’ evidenza mmexxija mill-Uffiċċju Kolonjali — l-Uffiċċju tal-Affarijiet Barranin u tal-Commonwealth illum — immirata biex tipproteġi Londra minn akkużi ta’ reati kontra l-umanità. Il-kunċett imbagħad kien pjuttost żgħir, maħluq fl-aħħar tat-Tieni Gwerra Dinjija fl-Istatut tat-Tribunal Militari ta 'Nuremberg. U, ironikament biżżejjed, istituzzjonalizzat mill-Ftehim ta’ Londra...

Aqra: Il-jum li De Klerk wiegħed li jtemm l-apartheid

Fl-2011, il-gvern Brittaniku ammetta li kellu rekords tar-rivolta Mau Mau. Fl-2013, skuża ruħu għal bosta abbużi, inkluż il-bumbardament tal-Kajr waqt il-Kriżi ta’ Suez, massakri fin-Niġerja tat-Tramuntana fis-snin 1960. Ġew ippubblikati aktar minn 20 dokument li ħarbu mill-Operazzjoni Legacy. Iżda din hija biss l-għaxra mill-evidenza kkritika għall-massakri tal-armata Ingliża matul ir-renju ta’ Eliżabetta II.

Nistgħu naraw ukoll li l-missivi li jiddokumentaw il-Gwerra Boer, jew l-appoġġ Brittaniku għall-ANC fl-Afrika t'Isfel, huma intatti. Iżda bl-ebda mod ma ġew żvelati l-ħwienet tal-laħam ta’ Londra fil-Gana, l-Eġittu u bnadi oħra.

Il-poter artab ta’ Eliżabetta II

Fir-rigward tal-iskużi, li qatt ma huma biżżejjed biex isewwu għexieren ta’ snin ta’ kolonizzazzjoni u saħansitra aktar ta’ skjavitù, Eliżabetta II irnexxielha tevitahom tul ħajjitha. Ibnu u l-werriet Charles tkellmu dwarha darba biss, u sejjaħ l-iskjavitù bħala “atroċità terribbli”. Ibnu William dan l-aħħar esprima “d-dwejjaq profond tiegħu”. Imma jekk il-gvern Brittaniku kien, matul is-snin, ħareġ apoloġija anonimi tal-mistħija, il-familja rjali hija kburija bil-passat kolonjali tagħha fl-Afrika u bnadi oħra.

Il-Prinċep William jvoka din il-kburija band’oħra: “Nappoġġjaw bi kburija u nirrispettaw id-deċiżjonijiet tiegħek dwar il-futur tiegħek. Ir-relazzjonijiet tagħna jevolvu u l-ħbiberija tagħna tibqa’. Diskors mogħti fil-Baħamas, għal dawn tal-aħħar, kif ukoll il-Belize u l-Ġamajka. Imma xejn għall-Indja, il-Pakistan, l-Uganda, il-Malasja, il-Kenja, in-Niġerja jew il-Gana, fejn l-Imperu Brittaniku kien wettaq l-agħar abbużi tiegħu.

Illum, il-House of Windsor m'għadx għandha l-ebda poter istituzzjonali fir-Renju Unit, il-Commonwealth jew xi mkien ieħor. In-neo-kolonjaliżmu Brittaniku fl-Afrika ġie sostitwit minn qawwa artab li kultant timmanifesta ruħha fl-azzjonijiet tal-intelliġenza klandestina Ingliża qawwija, l-MI6, kontra l-avversarji tal-eżilju. Iżda, fuq kollox, il-lingwa u r-reliġjon. Għax b'differenza mill-pajjiżi Afrikani li jitkellmu bil-Franċiż, l-Ingliż għandu l-għeruq fil-kultura tal-Afrika tal-Lvant u l-Afrika t'Isfel. Ċifri uffiċjali jitkellmu dwar 6 miljun kelliema nattivi bl-Ingliż. Madankollu, in-Nazzjonijiet Uniti ssemmi f’rapport li jmur mill-2019 bejn 200 u 350 miljun Afrikan li jitkellmu bl-Ingliż.

Fir-rigward tal-Anglikaniżmu, kiber biss, speċjalment fl-Afrika Ċentrali u l-Kosta tad-Deheb minn meta Eliżabetta II saret Gvernatur tal-Knisja tal-Ingilterra. Imbagħad, mill-konferenza ta’ Gafcon, l-episkopaliżmu ta spinta ġdida lit-tixrid tal-Protestantiżmu kollu fl-Afrika. L-akbar moviment reliġjuż li jwieġeb għall-Knisja tal-Ingilterra bħalissa jinsab fin-Niġerja, il-Gana, ir-RDK u l-Kosta tal-Avorju.

Prim Ministri tar-Renju Unit, Razzisti, Kriminali u Ċaħda tal-Olokawst

Din is-setgħa "mingħajr poter" hija fuq kollox, de facto, l-invenzjoni ta 'Eliżabetta II. Filwaqt li huwa minnu li t-tron Ingliż iddelega l-biċċa l-kbira tas-setgħat tal-istat lill-Parlament sa mis-seklu XNUMX, il-popolarità ta’ Eliżabetta II wriet li Buckingham kważi dejjem immanipula l-gvern. Ir-Renju Unit kellu s-sehem tiegħu tal-kriżijiet tal-gvern matul ir-renju tagħha, u Eliżabetta II dejjem kellha l-aħħar kelma fl-għażla tal-Prim Ministru.

Minkejja dan, minkejja l-ħafna Prim Ministri suċċessivi fil-kap tal-Gran Brittanja, Eliżabetta II ħadet ir-responsabbiltà għal ftit, jekk hemm, żbalji li saru mill-kapijiet tal-gvern Brittaniku. Dan huwa aktar u aktar minnu fejn tidħol id-diplomazija, speċjalment fl-isferi tal-Commonwealth, u speċjalment fl-Afrika.

Filmat kien leaked fl-2016, waqt il-festa tad-90e anniversarju ta’ Eliżabetta II, akkumpanjat mis-Summit ta’ Londra kontra l-korruzzjoni. Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron imbagħad qal lir-Reġina li n-Niġerja kienet "korrotta fantastikament". Kumment milqugħ minn tbissima wiesgħa minn Eliżabetta II. L-Iskandlu kien imċappas, imbagħad, lill-Prim Ministru fi tmiem il-mandat tiegħu, u qajjem ir-rabja ta’ Abuja.

Wara t-tneħħija tal-apartheid fl-Afrika t’Isfel, Eliżabetta II ta’ spiss tiġi mfakkra bħala waħda mill-mexxejja l-eqreb ta’ Nelson Mandela. Dan tal-aħħar jikkreditah ukoll "l-appoġġ bla falliment" tal-ġlieda kontra l-apartheid. Imma ftit jiftakru l-ħbiberija bejn Eliżabetta II u l-Prim Ministru tagħha Margaret Thatcher, id-dubbing ta’ din tal-aħħar tar-reġim tal-apartheid taħt Pieter Willem Botha. U anki jekk dan tal-aħħar kien ipprefera jħalli l-Commonwealth milli jabolixxi l-poter tal-minoranza bajda fl-Afrika t’Isfel, Thatcher kompliet issejjaħ lil Nelson Mandela u lill-ANC “terroristi”.

Pieter Willem Botha, figura ewlenija tal-apartheid tal-Afrika t'Isfel, u l-Prim Ministru Ingliż Margaret Thatcher

U ma nbidlitx fil-ħin

Fir-rigward tal-Prim Ministru attwali tar-Renju Unit, Boris Johnson, huwa l-istess li kiteb fl-2002 li “l-Afrika tista’ tkun tebgħa, imma mhix tebgħa fuq il-kuxjenza tagħna”. U biex tkompli: “Il-problema mhix li darba konna inkarigati mill-Afrika, imma li m’għadniex”. L-istess sena, fl-okkażjoni taż-żjara tal-predeċessur tiegħu Tony Blair fir-RDK, kien kiteb fuq it-Telegraph: "Dawn il-pangas forsi jieqfu jaqtgħu laħamhom, u l-ġellieda tribali jinfaqgħu jidħku, bħall-bettieħ".

Huwa għalhekk possibbli li wieħed jgħid li r-Renju Unit ta’ Eliżabetta II huwa razzist u nostalġiku għall-kolonji daqs il-kolonisti Ewropej l-oħra? Aktar? Fi kwalunkwe każ, bejn l-ennobbliment tal-kolonjaliżmu, iċ-ċaħda tal-massakri, u l-apatija ġenerali, ir-Reġina tal-Ingilterra ċċelebrat, fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, l-istorja mudlama tar-renju tagħha, li l-Imperu tagħha jaħbi wara żfin li hija tat, darba, lil Kwame Nkrumah. Żfin li żgur iddispjaċih, barra minn hekk.

Ħruġ mill-verżjoni mobbli